Shopper Marketing Training

GFK heeft in samenwerking met Ruud Verschuur en Art Frickus een training ontwikkeld die als basis dient voor de invoering en verdere optimalisatie van Shopper Marketing binnen uw bedrijf. Aan de hand van het Shopper Marketing Framework en de 10 Shopper Marketing Capability Rules wordt de meest actuele kennis aangereikt over Shopper Marketing en de marketinginstrumenten die daarbij kunnen worden ingezet. Tevens wordt hierbij GFK informatie gebruikt betrekking hebbend op alle Shopper Marketing deelgebieden en wordt er ingegaan op internationale best practices. Het vakgebied wordt niet alleen in een strategisch en organisatorisch kader geplaats, maar er wordt via een pragmatishe minicase tevens gewerkt aan een voor het bedrijf toepasbaar instrument.

Duur training:
2 avonden (1x offline en 1x online)
1 dag (ochtend "Walk" en middag "Learn")

Tijdens de training krijgt u antwoord op vragen als:

Wat is Shopper Marketing?
Waarom neemt het belang van Shopper Marketing steeds meer toe?
Wat is het Shopper Marketing Framework en hoe wordt dit toegepast?
Hoe kan de shopper inzichtelijk gemaakt worden binnen de shopper journey en welke informatie is daarbij essentieel?
Welke kennis is nodig voor de in- en uitvoering van Shopper Marketing?
Hoe start en onderhoud ik een strategisch Shopper Marketing Project?
Hoe kan Shopper Marketing organisatorisch en functioneel worden geborgd binnen de organisatie?
 
Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van TMA